สมัครเว็บสล็อต การประชุมสามัญประจำปี LeoVegas 2018

สมัครเว็บสล็อต การประชุมสามัญประจำปี (“ AGM ”) ของLeoVegas AB (publ) (“ LeoVegas ” หรือ “ Company “) จัดขึ้นในวันนี้เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2018 และที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

การยอมรับงบกำไรขาดทุนและงบดุล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ใช้งบกำไรขาดทุนและงบดุลใน LeoVegas และงบกำไรขาดทุนรวมและงบดุลรวม

การจัดสรรกำไร

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ AGM ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรจำนวนเงินที่สามารถจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นได้ 21,028,353 ยูโร, 119,634,564 โครนสวีเดน ให้กับผู้ถือหุ้นในราคา 1.20 โครนสวีเดนต่อหุ้น และยอดเงินคงเหลือ 8,872,197 จะถูกยกยอดไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บริษัท มีมติเพิ่มเติมว่าวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลคือวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลเบื้องต้นจาก Euroclear Sweden AB ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การปลดออกจากความรับผิด

กรรมการของคณะกรรมการและ CEO ได้รับการปลดจากความรับผิดสำหรับปีการเงิน 2017

การเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเจ็ดคนและไม่มีรองกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ผู้สอบบัญชีจดทะเบียนเป็นสำนักงานสอบบัญชีจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา มีมติเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนของเขาจะอยู่ที่ 2,500,000 โครนสวีเดนรวม ค่าตอบแทนสำหรับงานของคณะกรรมการ (1,500,000 โครนสวีเดนในปีที่แล้ว) และจะต้องจ่ายให้กับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของ คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในจำนวนดังต่อไปนี้

300,000 โครนสวีเดนสำหรับกรรมการที่ไม่จ้างงานแต่ละคน และ 600,000 โครนสวีเดนสำหรับประธาน โดยมีเงื่อนไขว่าประธานนั้นไม่ใช่พนักงาน
50,000 โครนสวีเดนสำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่ลูกจ้างของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ 100,000 โครนสวีเดนสำหรับประธานคณะกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างด้วย และ
50,000 โครนสวีเดนสำหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน และ 100,000 โครนสวีเดนสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มีมติเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะต้องจ่ายตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ

Per Brillioth, Barbara Canales, Robin Ramm-Ericson, Mårten Forste, Anna Frick, Tuva Palm และ Patrik Rosén ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการคณะกรรมการอีกครั้ง Mårten Forste ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการอีกครั้ง

PricewaterhouseCoopers ABได้รับเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้ง PricewaterhouseCoopers AB ประกาศว่า Aleksander Lyckow ยังคงเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่รับผิดชอบหลัก

หลักการของคณะกรรมการสรรหา

มีมติให้นำหลักการของคณะกรรมการสรรหามาปรับใช้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามข้อเสนอของคณะกรรมการธนาคาร

มติเกี่ยวกับโครงการจูงใจพนักงาน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 1,250,000 หน่วย โดยเบี่ยงเบนไปจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นสูงสุด15,000.000028 ยูโร ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าGustaf Hagmanและ Robin Ramm-Ericson จะไม่มีสิทธิ์ภายใต้โครงการตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในข้อเสนอที่รวมอยู่ในประกาศ

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกจองซื้อโดย Gears of Leo AB (“บริษัทในเครือ”) โดยมีสิทธิและภาระผูกพันในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้บริหารระดับสูง พนักงานคนอื่นๆ และบุคคลสำคัญ ที่เป็นหรือกำลังจะเข้ารับตำแหน่งในโอกาสเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทหรือภายในกลุ่ม ในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดยุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบจำลองการประเมินมูลค่าของ Black & Scholes และเงื่อนไขอื่นเดียวกันกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติที่ กำหนดไว้ข้างต้น โปรดดูข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทwww.leovegasgroup.com

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Gustaf Hagman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Mårten Forste ประธานคณะกรรมการ: +46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com

Philip Doftvik หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงินองค์กร: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

เกี่ยวกับกลุ่มเกมมือถือ LeoVegas

ความหลงใหลของ LeoVegas คือ “การเป็นผู้นำสู่อนาคตบนมือถือ” LeoVegas เป็นบริษัท GameTech ชั้นนำของสวีเดน และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการเล่นเกมบนมือถือ ในปี 2560 บริษัทผ่านเกณฑ์ในการจำแนกเป็นยูนิคอร์น กล่าวคือ สตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่ไปกับการตลาดที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีดำเนินการในสวีเดน ในขณะที่การดำเนินงานตั้งอยู่ในมอลตา LeoVegas ให้บริการคาสิโน คาสิโนสด และการพนันกีฬา และดำเนินการสองแบรนด์ระดับโลกที่ปรับขนาดได้ ได้แก่ LeoVegas และ Royal Panda รวมถึงผู้ให้บริการหลายแบรนด์ในท้องถิ่นที่เรียกรวมกันว่า Rocket X หุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน Nasdaq Stockholm สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeoVegas โปรดไปที่www.leovegasgroup.com.

30 พฤษภาคม 2561 – Nektan PLC (AIM: NKTN) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการเกม B2B และ white label ระดับนานาชาติ ได้ประกาศความร่วมมือหลายแบรนด์กับเครือข่ายพันธมิตร Traffic Label

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ใหม่สามแห่ง โดยที่Slotster.com , Spinslots.comและJackpotslot.comใช้งานบนแพลตฟอร์ม Evolve ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nektan มีการวางแผนไซต์คาสิโนเพิ่มเติมอีกห้าแห่งที่จะเปิดตัวตลอดครึ่งหลังของปี 2561

ความรวดเร็วในการออกสู่ตลาดของ Nektan ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบูรณาการที่ราบรื่น โดยเว็บไซต์แรกSpinslots.comจะเปิดตัวภายในแปดสัปดาห์นับจากข้อตกลงตามสัญญา

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการไวท์เลเบลแบบครบวงจรของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ไซต์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากเนื้อหาจากนักพัฒนาชั้นนำของอุตสาหกรรม โดย Nektan จัดการฟังก์ชันแบ็คเอนด์ทั้งหมด รวมถึงการอนุมัติตามกฎระเบียบ การจัดการบัญชี และกิจกรรม CRM

ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้สามารถขยายขอบเขตตามแผน โดยมีศักยภาพในการเปิดตัวแบรนด์ต่างๆ ได้มากขึ้นตลอดปี 2562 และต่อๆ ไป

แคลร์ ออสบอร์น ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของ Nektanกล่าวว่า “ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Traffic Label ข้อตกลงนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การเติบโตหลายแบรนด์ของเรา ซึ่งสร้างขึ้นจากพันธมิตรของเราที่มีความสามารถในการเปิดตัวแบรนด์คาสิโนหลายแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้แพลตฟอร์มและโครงสร้างการรายงานที่ราบรื่นเพียงแห่งเดียว

“ ด้วยการสร้างเครือข่ายแบรนด์ ขณะนี้ Traffic Label สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนต่อการได้มาของผู้เล่นด้วย

“ เรารอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับ Traffic Label ต่อไปด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่วางแผนไว้สำหรับปีนี้ ”

Oded Keinan ผู้อำนวยการ Traffic Labelกล่าวว่า ” เมื่อเปิดตัวไซต์ใหม่ของเรา เราสนุกกับกระบวนการที่ราบรื่นและราบรื่น ต้องขอบคุณกรอบเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Nektan

“ ความสามารถของพวกเขาในการจัดการการดำเนินงานแบ็กเอนด์ทำให้เรามีโอกาสที่จะมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งหลักของเราในการขับเคลื่อนการรับส่งข้อมูลในขณะที่ให้ผู้เล่นมีพอร์ตโฟลิโอสล็อตและเกมถ่ายทอดสดมากมาย ”

เกี่ยวกับ Nektan:

Nektan เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการเกม B2B และ white label ระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่เล่นเกมด้วยเงินจริง (RMG) แบบโต้ตอบที่ได้รับการควบคุม โดยนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่และแปลกใหม่ให้กับองค์กรเชิงพาณิชย์ที่สร้างฐานผู้ชมออนไลน์

Evolve แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบ end-to-end เต็มรูปแบบของ Nektan ช่วยลดความยุ่งยากและสนับสนุนเส้นทางสู่รายได้จากเกมบนมือถือและเดสก์ท็อป จัดการประสบการณ์ลูกค้าเต็มรูปแบบและการดำเนินงานส่วนหลัง ช่วยให้พันธมิตรเชิงพาณิชย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคของตน

บริษัทสาขาที่ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาของ Nektan ให้บริการคาสิโนบนบกของสหรัฐอเมริกาด้วยโซลูชันเกมมือถือในสถานที่ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มเทคโนโลยีมือถือและเนื้อหาลงในข้อเสนอที่มีอยู่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ทั้งในตู้และอุปกรณ์มือถือภายในคาสิโน Respin มีผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตรเกมสำหรับ Rapid Games ™(ความบันเทิงบนอุปกรณ์พกพา) และแนวคิดและแบรนด์ที่น่าสนใจอื่นๆ

Nektan มีสำนักงานใหญ่ในยิบรอลตาร์ ซึ่งควบคุมโดย Gibraltar Licensing Authority และ UK Gambling Commission รวมถึงในตลาดไอร์แลนด์ และดูแลการขายและการดำเนินงานสนับสนุนลูกค้าในเป้าหมายทางภูมิศาสตร์หลักสองแห่ง ได้แก่ ยุโรปและอเมริกาเหนือ เทคโนโลยี Evolve ที่เป็นเอกสิทธิ์ได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาโดยทีมงานพนักงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์จากสำนักงานของ Nektan ในอินเดีย

Nektan plc เข้าสู่ตลาด AIM ของ London Stock Exchange ในเดือนพฤศจิกายน 2014

เกี่ยวกับป้ายจราจร:

Traffic Label จัดการเครือข่ายเกมของเว็บไซต์เนื้อหาคาสิโน/สล็อต/บิงโกมากกว่า 7,000 แห่ง เครือข่ายนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2549 และเติบโตขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โปรแกรมพันธมิตรใหม่ของพวกเขา SlotsAffiliates.com มีแบรนด์บิงโกและคาสิโนหลายแบรนด์

ที่มา: ข่าวอุตสาหกรรมเกมยุโรป

รัฐอิลลินอยส์กำลังจะรอการขยายตัวการพนันที่รอคอยมานาน เนื่องจากกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการเพิ่มตัวเลือกการพนันจำนวนหนึ่งให้กับภาคส่วนท้องถิ่นได้รับการยกนิ้วให้ในระหว่างการพิจารณาคดีวันแห่งความทรงจำ ร่างกฎหมายการขยายการพนันที่เสนอนั้นถูกจัดวางโดยคณะกรรมการบริหารสภาด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 4 ในวันจันทร์ ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐพยายามระดมเงินมากขึ้นให้กับรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นไร้ผล

ความหวังที่คลุมเครือยังคงอยู่ว่ามาตรการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ร่างกฎหมายท้องถิ่นมีเป้าหมายที่จะผ่านงบประมาณของรัฐใหม่ภายในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโอกาสที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนั้นมีน้อยมาก

หากผ่านโดยคณะกรรมการสภา วุฒิสภาร่างกฎหมาย 7 จะเพิ่มคาสิโนใหม่ 6 แห่งจาก 10 แห่งที่มีอยู่แล้ว สถานที่เล่นการพนันใหม่ถูกกำหนดให้ไม่เพียงแต่ในชิคาโกเท่านั้น แต่ยังอยู่ใน Danville, Williamson County ทางตอนใต้ของรัฐอิลลินอยส์, Rockford, ชานเมืองทางใต้ของรัฐ เช่นเดียวกับใน Lake County

ยิ่งไปกว่านั้น ร่างกฎหมายที่เสนอได้พยายามเปลี่ยนสนามแข่งม้าของรัฐอิลลินอยส์ให้กลายเป็นสถานที่คาสิโน โดยมีชานเมืองทางตอนใต้ของรัฐมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มเส้นทางใหม่ตลอดจนตัวเลือกการเล่นเกมสล็อตที่มิดเวย์และโอแฮร์ สนามบิน ภายใต้ร่างกฎหมายนี้ ร้านอาหารและร้านเหล้าในท้องถิ่นที่ให้บริการวิดีโอเกมจะได้รับโอกาสในการเพิ่มเทอร์มินัลพิเศษ

ร่างกฎหมายขยายการพนันมุ่งช่วยเหลือเศรษฐกิจของรัฐอิลลินอยส์

ก่อนหน้านี้ตัวแทนของอุตสาหกรรมได้แสดงความคิดเห็นว่าภาคการพนันในรัฐอิลลินอยส์ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งโดยอธิบายว่าตลาดการพนันในท้องถิ่นเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากรัฐใกล้เคียง
ผู้สนับสนุนมาตรการดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรอิลลินอยส์ปฏิเสธเมื่อวานนี้ ยืนกรานว่าการขยายตัวด้วยตัวมันเองนั้นไม่สำคัญนัก โดยกล่าวว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ พวกเขาอธิบายว่าการขยายตัวของการพนันที่ต้องการจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐโดยการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐและแบ่งปันว่าจะมีการสร้างงานใหม่

ร่างกฎหมายที่เสนอก็มีฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน เจ้าของคาสิโนที่มีอยู่ในปัจจุบันบางส่วนในรัฐอิลลินอยส์ประท้วงการขยายตัวของการพนันที่ต้องการ โดยกล่าวว่าการเพิ่มคาสิโนอีกหกแห่งในภาคการพนันของรัฐจะเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในที่สุดจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของสถานที่ในปัจจุบัน
ตามที่เปิดเผยโดย Tom Swoik ตัวแทนของผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่น คาสิโนในรัฐอิลลินอยส์ได้สูญเสียฐานลูกค้าประจำปีไปแล้ว 28% นับตั้งแต่การพนันวิดีโอถูกกฎหมายในปี 2554 ตามการประมาณการ อุตสาหกรรมคาสิโนจะสูญเสียลูกค้าประมาณ 4.5 ล้านคนทุกปี นาย Swoik อธิบายเพิ่มเติมว่าความอิ่มตัวของตลาดและการกินเนื้อคนไม่ใช่คำที่เป็นนามธรรม แต่เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคาสิโนบนบกในรัฐอิลลินอยส์ เขาอธิบายว่าสถานที่ใกล้เคียง 6,500 แห่งที่เสนอเครื่องสล็อตเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความยากลำบากที่คาสิโนอิลลินอยส์เผชิญอยู่ในขณะนี้

ริกา – 30 พฤษภาคม 2561 – การประชุมสุดยอดการเล่นเกม Mare Balticum ฉบับเปิดครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองริกาที่ Astor Riga เมื่อวันที่8พฤษภาคม2561

การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และเราสามารถยืนยันได้ว่ากว่า 80% ของผู้เข้าร่วมประชุมมาจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในลัตเวีย ลิทัวเนีย หรือเอสโตเนีย

จากการเข้าร่วมงาน บัตรขายหมดเกลี้ยง และผู้เข้าร่วมระดับ C จำนวน 70 คนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของข้อมูลที่แชร์โดยหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรม

เราขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ เนื่องจากหากไม่มีความมุ่งมั่นต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ยุติธรรม กิจกรรมนี้ก็คงไม่สามารถจัดงานได้ ขอขอบคุณSBTechในฐานะผู้สนับสนุนการลงทะเบียน, BetConstructในฐานะผู้สนับสนุน Lanyards และ Badge และ Tal Ron สาขาเอสโตเนีย, สำนักงานกฎหมาย Drihem & Co.ในฐานะผู้สนับสนุนทางกฎหมาย

Pieter Remmers (Assissa)กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวเป็น “ งานที่ดีที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมและให้ความสนใจผู้เข้าร่วมเป็นรายบุคคลเป็นอย่างมาก ”

วาระการประชุมเริ่มต้นขึ้นด้วยการอภิปราย 2 หัวข้อแรกโดยAndrius Gabnys (หุ้นส่วนผู้จัดการ ทนายความที่สำนักงานกฎหมาย Gabnys) ซึ่งเข้าร่วมโดยValts Nerets (ผู้ร่วมประชุมอาวุโสของ Sorainen ลัตเวีย) Taivo Põrk (กระทรวงการคลัง ประเทศเอสโตเนีย) ) และโดยJanis Laganovskis (การตรวจสอบการควบคุมลอตเตอรี่และการพนัน สาธารณรัฐลัตเวีย)

Andrius เริ่มต้นการแนะนำโดยการต้อนรับทุกคน และเขาเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าในที่สุดภูมิภาคนี้ก็มีกิจกรรมเฉพาะอย่างแท้จริง ซึ่งทำงานเหมือนเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมภายในแถบบอลติค

ผู้ร่วมอภิปรายได้แบ่งปันข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบัน และยังได้แสดงภาพรวมเกี่ยวกับการแก้ไขที่เป็นไปได้บางอย่างในอนาคตอันใกล้นี้

การบันทึกเสียงของการอภิปรายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเท่านั้น

การอภิปรายยังคงดำเนินต่อไปในการอภิปรายชุดที่สอง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดลิทัวเนียโดยเฉพาะ และนำเสนอโดยRenata Beržanskienė (อัยการสูงสุด) และLolita Šumskaitė (กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย)

การบันทึกเสียงของการอภิปรายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเท่านั้น

“ ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าภูมิภาคนี้ – รัฐบอลติกและที่อื่น ๆ – เป็นช่องว่างที่โชคร้ายในอุตสาหกรรมสื่อและกิจกรรมต่างๆ มาเป็นเวลานานแล้ว Zoltan และ Betty กล้าพอที่จะสร้างฟอรัมการพนันโดยเฉพาะแห่งแรกในภูมิภาค และจากประสบการณ์ของฉันใน Mare Balticum Gaming Summit มันกลายเป็นความคิดที่ดีมาก

การจัดระเบียบที่ราบรื่น แผงที่เลือกอย่างถูกต้อง สถานที่ที่สะดวกสบายและสะดวกสบาย รากฐานที่แข็งแกร่งมากสำหรับกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอีกชุดหนึ่งสำหรับสื่อและกิจกรรมการเล่นเกมของยุโรป ”

Andrius Gabnys (หุ้นส่วนผู้จัดการ ทนายความที่สำนักงานกฎหมาย Gabnys)

โปรแกรมดังกล่าวดำเนินต่อไปด้วยช่วงพักสร้างเครือข่ายครั้งแรกของวัน และผู้เข้าร่วมได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับตัวแทนอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

การศึกษากลับมาอีกครั้งด้วย “การสนทนาข้างกองไฟ” ระหว่างBirgitte Sand (ผู้อำนวยการ หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก) และPieter Remmers (Assissa) ซึ่งได้เน้นย้ำการพัฒนาล่าสุดของโครงการการพนันอย่างมีความรับผิดชอบทั่วยุโรป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดนมาร์กและฮอลแลนด์

ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญสองคนในสาขาหรือการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและกฎระเบียบได้สรุปการอภิปรายสั้นๆTal Itzhak Ron (Tal Ron, Drihem and Co. Law Firm) ได้ก้าวขึ้นมาเพื่อแนะนำผู้ร่วมอภิปรายของเซสชัน Innovation Talks Live พิเศษ คณะผู้อภิปรายมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมของอุตสาหกรรมการพนันในปี 2561 และนำเสนอโดยMax Krupyshev (หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Crypto ที่ Cubits), Joakim Renman (ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Scout Gaming Group), Satenik Danielyan (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเกมที่ BetConstruct ), Kirill Bykov (ผู้ก่อตั้ง BetOnChart) และAssaf Stieglitz (ผู้ก่อตั้ง Odds1x2.com) ซึ่งต่างก็นำข้อมูลเชิงลึกจากแนวดิ่งของตน

หลังจากที่ผู้อภิปรายได้ให้หัวข้อที่น่าสนใจเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบมีเครือข่ายฟรี ซึ่งพวกเขามีโอกาสสร้างเครือข่ายและเพลิดเพลินกับอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารกลางวันฟรีจะช่วยให้คุณได้พักผ่อนก่อนที่จะไปต่อในวันนั้น และจะทำให้ปุ่มในภาษาของคุณพอใจ นอกจากอาหารลัตเวียแล้ว คุณยังมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับตัวเลือกอาหารมังสวิรัติ อาหารวีแกน และอาหารปลอดกลูเตนอีกด้วย

ส่วนที่สองของวันได้แนะนำ “หัวข้อที่กำลังมาแรง” เพิ่มเติม โดยมีการอภิปรายแบบกลุ่มซึ่งเน้นไปที่ GDPR

หัวข้อเสวนามีชื่อว่า “นับถอยหลังสู่ GDPR – การเปลี่ยนแปลงที่ใกล้จะเกิดขึ้นกับ GDPR ที่จะนำมาสู่อุตสาหกรรม” และดำเนินรายการโดยTal Itzhak Ron (Tal Ron, Drihem and Co. Law Firm) ผู้ร่วมอภิปรายได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนบางประการเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการถกเถียงกันมากซึ่งปัจจุบันมีผลใช้บังคับอยู่แล้ว

Dr. Dennis Voigt (หุ้นส่วนที่ Melchers Law), Jaka Repansek (RePublis doo), Boaz Gam (CEO ของ PaynetEasy Technologies Limited) และGenia (Evgeni) Gurevitz (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ Baltics และ Singapore ที่ Tal Ron, Drihem & Co., Law Firm) ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันประสบการณ์กับลูกค้าเกี่ยวกับการนำ GDPR ไปใช้

“การสนทนาข้างกองไฟ” ครั้งที่สองเริ่มต้นทันทีหลังจากการอภิปรายแบบกลุ่มและมีผู้เชี่ยวชาญDr. Joerg Hoffman (Melchers Law Germany) และDavid Lommatzsch (กรรมการผู้จัดการของ German Online Casino Associations (DOCV)) แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดเยอรมัน

ดร. Joerg Hoffmanชี้ให้เห็นหลายครั้งว่าเยอรมนีจะเขียนประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมการพนันในปีนี้ และคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญบางอย่างในฤดูใบไม้ร่วงนี้

การบันทึกเสียงของการอภิปรายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเท่านั้น

“การสนทนาข้างกองไฟ” ทั้งสองได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในส่วนเสริมที่น่าสนใจที่สุดของงาน

หลังจากที่เสวนาแบบสั้นสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเซสชั่นเครือข่ายครั้งที่สองของงานเพื่อรีเฟรชก่อน IMGL MasterClass

การอภิปรายครั้งสุดท้ายของงานคือ IMGL MasterClass ซึ่งอภิปราย “สถานะของอุตสาหกรรมในเดนมาร์กและสวีเดน” ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเช่นMorten Ronde (CEO ของสมาคมการพนันออนไลน์ของเดนมาร์ก), Gustaf Hoffstedt (เลขาธิการ BOS – ชาวสวีเดน สมาคมการค้าเพื่อการพนันออนไลน์), Sissel Weitzhandler (ผู้จัดการกลุ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Play’n Go), Birgitte Sand (ผู้อำนวยการหน่วยงานการพนันของเดนมาร์ก) การอภิปรายดังกล่าวได้รับการดูแลโดยDr. Joerg Hoffman (Melchers Law Germany) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นการอภิปรายที่น่าสนใจที่สุดของงาน

การบันทึกเสียงของการอภิปรายกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเท่านั้น

“ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมสุดยอดการเล่นเกม Mare Balticum ในริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วาระการประชุมและหัวข้อต่างๆ มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก ดังที่เห็นได้จากความสนใจในระดับสูง และงานทั้งหมดก็ได้รับการจัดระเบียบอย่างดียิ่ง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟอรัมที่มีหน่วยงานกำกับดูแล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ตัวแทนในอุตสาหกรรม และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยสามารถแบ่งปันและเรียนรู้แนวคิดและบทเรียนต่างๆ ได้ ฉันอยากจะขอบคุณผู้จัดงาน คณะผู้อภิปรายรายบุคคล รวมทั้งผู้ร่วมอภิปรายผู้มีเกียรติของฉันด้วย ฉันหวังว่าจะได้กลับมาอีกครั้งเพราะเชื่อว่านี่เป็นงานที่ไม่ควรพลาด”

Sissel Weitzhandler (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดกลุ่มของ Play’n Go)

โปรแกรมอย่างเป็นทางการสิ้นสุดในเวลา 17:30 น. และผู้ได้รับเชิญได้รับเชิญให้เข้าร่วมเซสชั่นการสร้างเครือข่ายครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นงานปาร์ตี้เครือข่ายอย่างเป็นทางการ

เซสชั่นการผ่อนคลายการสร้างเครือข่ายจัดขึ้นที่Kwakinn Rigaซึ่งผู้เข้าร่วมมีโอกาสแลกเปลี่ยนนามบัตรและเพลิดเพลินกับเบียร์จากเบียร์กว่า 50 ชนิดในเมนู

“ ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า Mare Balticum Gaming Summit ที่จัดขึ้นในริกาเป็นไปตามความคาดหวังและเติมเต็มด้วยการอภิปรายที่ยอดเยี่ยม รายงานอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญที่น่าทึ่งจากอุตสาหกรรมเกม
รูปแบบนี้เป็นสิ่งที่พิเศษ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่กำลังคุยกันถึงความท้าทายมากมายที่อุตสาหกรรมควรตระหนัก มันเป็นระเบิด! ”

Walter Garais (เกมพ็อกเก็ตซอฟท์)

จากการสำรวจที่ส่งไปยังผู้ร่วมประชุมทุกคนที่เข้าร่วมงานเปิดตัวครั้งแรก การประชุมดังกล่าวได้รับคะแนนและแนะนำในระดับสูง ในบรรดาคำถามของการสำรวจ ผู้เข้าร่วมประชุมถูกถามเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมครั้งที่ 2 และช่วงเวลาใด

สถานที่และวันที่ของMare Balticum Gaming Summit 2019 ซึ่งเป็นงานประจำปีครั้งที่สองจะได้รับการยืนยันเร็วๆ นี้!

เยี่ยมชมwww.marebalticumgaming.com (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของงาน) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูพื้นที่นี้